Special

LOCATION


18 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
MTR Tsim Sha Tsui Station, Exit D3
MTR East Tsim Sha Tsui Station, Exit N4
Image 1 Image 1
Image 2 Image 2
Location Location

TRANSPORTATION

MTR Exit - MTR Tsim Sha Tsui Stop

KMB Bus - Middle Road Bus Stop

1, 13X, 1A, 2, 203, 208, 230X, 234P, 234X, 237A, 242X, 252B, 259B, 259C, 26, 260B, 261B, 267S, 271, 271P, 280P,      281A, 296D, 35A, 41A, 6, 6A, 7, 81C, 81P, 87D, 9, N216, N241, N271, N281  

KMB Bus - Mody Road Bus Stop

Airport Express Complimentary Shuttle Bus

K3 Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui
- Kowloon Station